Kisteleki projekt logo

Információk

Összefoglaló a projektről

Széchenyi logo KEOP-4.10.0/N/14-2014-0321

 

Pályázó: Kistelek Városi Önkormányzat (6760 Kistelek, Árpád u 1-3.)

Projekt kódszáma: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0321

Projekt címe: „Napelemes kiserőmű kialakítása kisteleki sportcsarnok épületén”

Kistelek Városi Önkormányzat 2014. augusztusában pályázatot nyújtott be fotovoltaikus rendszerek kialakítására. A pályázatot 2015. januárjában támogatásra érdemesnek minősítette a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága.

A Kormány - 1841/2014. (XII.29.) Korm. határozata a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 4. prioritásának módosításáról 2. pont – a Környezet és Energia Operatív Program 4. prioritás KEOP-2014-4.10.0/N komponense tekintetében a kibocsátott felhívásokat módosította, mely szerint a projektek beruházási igénye nettó 500.000 Ft/kW fajlagos mértéket meghaladó részének finanszírozását a támogatást igénylőknek kell biztosítani.

A fentieket figyelembe véve, a tervezett beruházás megvalósítására az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez kapcsolódóan a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóságának döntése értelmében Kistelek Városi Önkormányzat csökkentett összeggel, 30.006.008 Ft, azaz harmincmillió-hatezer-nyolc forint összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt elszámolható költségeit az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat finanszírozza. A pályázat költségvetésének támogatáson felüli részét Kistelek Városi Önkormányzatnak kell biztosítania.

A projekt elsődleges célja a megújuló energiahordozók felhasználásának a növelése, a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés terjesztése. A kialakítani kívánt napelemes rendszer megvalósítása teljes mértékben összeegyeztethető az Európai Unió és Magyarország energetikai stratégiájával. A megvalósuló projekt eredményeként érvényesíteni lehet a fenntartható fejlődés szempontjait, valamint olyan gazdaságpolitika alakítható ki, mely érvényesíti a környezeti szempontokat.

A tervezett fejlesztés a Kistelek Önkormányzatának a tulajdonában lévő városi sportcsarnoknak a tetejére kerül megvalósulásra. A projekt során az alábbi helyszínen telepítenek fotovoltaikus rendszert: 6760 Kistelek, Kossuth Lajos utca 5-7. Hrsz: 8.

Az épület tetején 42.500 Wattpeak összteljesítményű rendszer kerül kialakításra. A fotovoltaikus rendszer 170 db YingliSolar 250 W-os napelemből és 2 db Fronius Symo 20.0-3-M típusú inverterből áll. A napelem 30o – os dőlésszöggel telepítik az épület tetőfelületére, a panelek DNY-i 45 fokos irányban.

A kialítani kívánt napelemes rendszer megvalósítása teljes mértékben összeegyeztethető az Európai Unió és Magyarország energetikai stratégiájával. A megvalósuló projekt eredményeként érvényesíteni tudjuk a fenntartható fejlődés szempontjait, illetve hozzájárulunk a környezeti szempontokat érvényesítő gazdaságpolitika kialakításához.

Az alábbi linkre kattintva letölthető a fenti összefoglaló:
Letöltés pdf-ben Letöltés docx-ben